Bestuur

Het bestuur 2018-2019 bestaat uit:

 • Voorzitter – Wijnand Dickhoff
 • Secretaris, contactpersoon orkestleden – Femke van Straaten
 • Penningmeester –Mike van Rosmalen
 • Marketing & Publiciteit – Albertine Zoetmulder
 • Artistieke commissie – Jos Caspers
 • Organisatie orkest en concerten – Krista Miedema
 • Lid – Marcel van Donkersgoed

Activiteiten & Commissies

Het grote aantal activiteiten brengt met zich mee dat ook buiten het bestuur om – maar wel in nauw overleg met het bestuur – steeds meer werkzaamheden worden gedaan door diverse personen of projectgroepen. Het KJO prijst zich zéér gelukkig met deze fantastische ondersteuning!

 • Organisatie Concertreis – Mike van Rosmalen cs.
 • Vrienden van het KJO – Martine Creutzberg
 • Aanpassen website – Albertine Zoetmulder en Annemieke Raasveld (social media)
 • Sponsorcommissie – o.l.v. Wijnand Dickhoff, Mike van Rosmalen en Monique Botman

Meehelpen?

Het Kennemer Jeugd Orkest kan overigens altijd gemotiveerde ouders en helpers gebruiken. Interesse? Neem dan contact op via Secretaris KJO.

Contact

 • Lid worden van KJO? Kom Auditie doen! Meld je aan via de knop Lid worden op de Homepagina.  Voor vragen kan je contact opnemen met Matthijs Broers, Artistieke commissie/Audities.
 • Persinformatie en foto’s – Voor persinformatie en foto’s kunt u contact opnemen met : Albertine Zoetmulder, verantwoordelijke voor Marketing & Publiciteit.
  Op onze website vindt u per concert ook de persberichten en recent verschenen artikelen.
 • ‘Vrienden van het KJO’ – kunnen met vragen contact opnemen met Martine Creutzberg onder e-mailadres vrienden@kennemerjeugdorkest.nl.
 • Sponsoring – Potentiële sponsoren met ideeën en vragen kunnen contact opnemen met Wijnand Dickhoff, voorzitter van het KJO onder e-mailadres voorzitter@kennemerjeugdorkest.nl.
 • Concertreis – Contact opnemen met de organisatie van de jaarlijkse KJO-concertreis (Jan Jaap Groeneveld) kan via het e-mailadres concertreis@kennemerjeugdorkest.nl.
 • Website – Opmerkingen over of problemen met de website? Dan kunt u contact opnemen met Albertine Zoetmulder onder e-mailadres webmaster@kennemerjeugdorkest.nl.

Orkestledencommissie (OLC)

De Orkestledencommissie (OLC) van het Kennemer Jeugd Orkest (KJO) is de spreekbuis van de orkestleden naar bestuur en de dirigent en levert een belangrijke bijdrage aan het sociale klimaat binnen het KJO. Een prettig klimaat waarbinnen iedereen zich thuisvoelt. Het OLC organiseert onder meer een aantal gezellige activiteiten buiten de repetities, zoals na de repetitie samen iets drinken.

Comité van aanbeveling

De volgende personen bevelen het Kennemer Jeugd Orkest (KJO) van harte aan:

 • De heer Johan Remkes, Commissaris van de Koning in de Provincie Noord-Holland
 • De heer Jos Wienen, Burgemeester van Haarlem
 • De heer Alexander Rinnooy Kan, hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam
 • De heer Bernt Schneiders, oud Burgemeester van Haarlem
 • De heer Pieter Wispelwey, cellist
 • De heer Jochem van Eeghen, vh. directeur van het Prinses Christina Concours
 • Mevrouw Sanne Hunfeld, violiste bij het Concertgebouworkest, voormalig concertmeester van het KJO
 • De heer Jaap Lampe, algemeen directeur Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem