Niveau orkestleden

Als je mee wilt spelen met het KJO, is het belangrijk dat je al een bepaald spelniveau hebt. Hieronder kun je lezen wat er van je wordt verwacht. Daarnaast is het belangrijk dat je bereid bent om te oefenen. We spelen professionele orkestpartijen waarbij het tijdens de repetities vooral gaat om de onderlinge afstemming. De partijen moet je daarvoor uiteraard al beheersen.

Kom gerust eens luisteren bij een repetitie. Het KJO repeteert wekelijks op vrijdag van 17.30 tot 20.00 uur in de grote zaal op de begane grond in de Remonstrantse Kerk (Oranjekade 1, Haarlem).

Wat moet je kunnen?

HOBO
Hoboïsten hebben een duidelijke articulatie en zijn bekend met de Wiedemann etudes. Zonodig kunnen zij gevraagd worden een partij voor de althobo te spelen.

FLUIT
Fluitisten beheersen een bereik van c’ tot c”’. Hun speelniveau is dat van Drouet-etudes. Piccolo ervaring kan tot aanbeveling strekken.

KLARINET
Voor klarinettisten zijn de etudes van Jean Jean en Gambaro bekend terrein. Zij zijn bij voorkeur ook in het bezit van een a-klarinet en gaan niet uit de weg voor een basklarinetpartij.

FAGOT
Articulatie en toonvorming van de fagotspelers zijn goed ontwikkeld. Zij halen de c” en zijn ondermeer bezig met  de Weissenborn etudes.

HOORN
Van hoornisten (F/Bes) wordt een volle toon vereist die (in F) reikt tot a”. Zij transponeren in E, Es, D en C en voelen zich thuis in de Franz-concert etudes

TROMPET
Voor trompettisten is het belangrijk om majeur en mineur toonladders t/m 4 kruizen en mollen te kunnen spelen, over 2 octaven te kunnen spelen, kunnen transponeren en het beheersen van tongslag, of hier een start mee hebben gemaakt.
Voorbeeldrepertoire niveau: Andante et allegro, Guillaume Balay, Capriccioso, Paul Jeanjean en Suite for trumpet, William Presser. Wat betreft de etudes kun je denken aan:
36 melodische etudes, H.Duhem, Etudes uit Arban deel 3, J.S Arban of 25 etudes techniques, E.J Trogneede.

TROMBONE
Trombonisten beheersen in de laagte de eerste drie pedaaltonen en komen tot Bes’. Uit de etudes van Muller en Cornette zijn zij ook bekend met de tenor- en altsleutel.

VIOOL
Ruime ervaring met positiespel en een expressief vibrato zijn een eerste vereiste voor de violisten. Zij beheersen diverse streektechnieken w.o. spiccato en marcato. Het benodigde speelniveau is dat van het vioolconcert in a van J.S. Bach . Technisch zijn ook de tweede violisten thuis in de etudes van Mazas en Dont.

ALTVIOOL
Zeker bij de altviool is een mooi groot vibrato en een compacte streek van groot belang om een volle orkestklank te realiseren. Ruime ervaring met positiespel (ook de halve positie) is belangrijk om de vaak lastige niet in het gehoorliggende tussenpartij goed te kunnen spelen. Het kunnen lezen van zowel de C als G sleutel is noodzakelijk. Niveau bij intrede: Concert in C van J. Schubert, Concert in c van J.Chr. Bach en/of Fantasie van J.N. Hummel. Etudes oa die van Mazas, toonladders over drie octaven met diverse streken zoals spiccato.

CELLO
Cellisten beheersen het positiespel tot de zevende positie en ook de duimtechniek; zij beschikken over een sonoor vibrato en hun streektechniek omvat detaché en spiccato. Het lezen van tenor en vioolsleutel leveren geen moeilijkheid op. Het speelniveau ligt op dat van de Lee-etudes.

CONTRABAS
Van de bassisten wordt een goede toon verwacht en hun vibrato en streektechniek onderstreept de fundamentele plaats die zij hebben in het orkest.

PAUKEN
De KJO heeft een professionele set pauken. Van de paukenist wordt vereist dat hij kan stemmen en de basistechniek beheerst (Hochrainer). Ervaring met ander slagwerk is vanzelfsprekend.

SLAGWERK
De slagwerkers van het orkest oefenen zich in het symfonisch slagwerk (grote en kleine trom, bekkens en triangel) en zijn bekend met melodische slagwerkinstrumenten.

HARP
Harpisten spelen op een pedaalharp en zijn bekend met Nadermann en Bochsa.

MELD JE AAN…
Voor verdere vragen over en aanmelding voor de auditie kan contact worden opgenomen met:
Anja Schoots, Artistieke commissie/Audities – audities@kennemerjeugdorkest.nl
.

Meld in de e-mail in ieder geval je naam, telefoonnummer, instrument, aantal jaren speelervaring, orkestervaring, naam van je muziekdocent en je mailadres.

Auditie doen – hoe werkt het?
Om lid te worden van het KJO moet je auditie doen.
De auditiecommissie bestaat uit de dirigent en enkele leden van de artistieke commissie (een docent, de concertmeester en een bestuursvertegenwoordiger).

Op de auditie laat een aspirant-lid zijn spelniveau horen in:

  • Een voorbereid voordrachtsstuk (zonder begeleiding).
  • Een etude op een gelijkwaardig of hoger niveau dan de eisen die bij het betreffende instrument worden genoemd
  • Verschillende streek- of blaastechnieken, waarvan de beheersing wordt aangetoond door het spelen van een toonladder, een stuk uit een orkestpartij of van blad.

Na afloop volgt commissieoverleg en krijgt de kandidaat de uitslag te horen van de dirigent. Een kandidaat kan worden toegelaten of afgewezen. Bij afwijzing volgt een mondelinge motivatie en eventueel advies.
Bij voorwaardelijke toelating of afwijzing volgt een mondelinge motivatie en eventueel advies.

Audities voor bevordering binnen het orkest

Bij auditie voor bevordering binnen het orkest wordt verwacht dat de kandidaat zijn beheersing van een orkestpartij toont. Wanneer meerdere leden naar eenzelfde positie dingen (zoals die van concertmeester, aanvoerder van een strijkersgroep of eerste blazer) wordt door de artistieke commissie de keuze gemaakt.

Wat verwacht het KJO van orkestleden?
Als symfonisch orkest bestaat het KJO uit strijkers, blazers en slagwerk en er is dus alleen plaats voor symfonische strijk- en blaasinstrumenten.

Strijkers en blazers die in het orkest willen komen meespelen moeten goed thuis zijn op hun instrument. Het is belangrijk dat je al enkele jaren les hebt gehad, maar ook dat je gedurende je KJO-tijd nog les hebt zodat je de ondersteuning van je docent kunt gebruiken bij het instuderen van de partijen.

Om lid te worden van het orkest doen aspirant-leden auditie. Deze audities zijn vooral bestemd om teleurstellingen te voorkomen. Het orkest stelt eisen aan de leden om het niveau te kunnen behouden dat zij in de loop van de jaren heeft bereikt. Bij de audities wordt erop gelet of nieuwe leden binnen een bepaalde termijn aan die eisen zullen kunnen voldoen.

Het is belangrijk dat je samen muziek maken leuk vindt en dat de wekelijkse repetities een leuke uitdaging voor je zijn om te laten horen wat je met je instrument kunt.
Er wordt van je verwacht dat je de orkestpartijen thuis instudeert.

Om het niveau van het orkest hoog te houden kunnen partij-audities afgesproken worden voor individuele orkestleden of secties. Ook worden regelmatig groepsrepetities met repetitoren gehouden, beroepsmusici waarvan enkelen zelf ook in het KJO gespeeld hebben.

Repetitieweekenden (1x) & jaarlijkse concertreis: iedereen mee!
Tweemaal per jaar is er een repetitieweekend waar met elkaar aan het programma wordt gewerkt. Deelname aan die repetitieweekenden is niet alleen een must voor  de kwaliteit van de orkestprestaties, maar ook voor de onderlinge saamhorigheid en gezelligheid.

Verder wordt er jaarlijks in het voorjaar (‘meivakantie’) een concertreis naar een buitenlandse bestemming gemaakt. Dat is een traditie waar het KJO sterk aan hecht. Deze concertreis is niet alleen een jaarlijks hoogtepunt voor de enthousiaste KJO-orkestleden, maar levert ook veel ‘bagage’ voor de muzikale, culturele en sociale ontwikkeling. Tijdens de reis worden diverse optredens verzorgd. Regelmatig werkt het KJO hierbij samen met lokale solisten van hoog niveau. Lang voor aanvang van de reis wordt gestart met het bedenken en organiseren van deze reis en worden met andere partijen verplichtingen aangegaan. Bovendien werkt een orkest als een team. Daarom gaat het KJO ervan uit dat ieder orkestlid deelneemt aan de reis!

Meer informatie over: