Meespelen

Meespelen in het orkest betekent:

  • Prachtige concerten geven met elkaar op de meest uiteenlopende locaties.

  • Met elkaar op tournee naar het buitenland.


 

 

 

 

 

 

  • Veel plezier tijdens bonte avond op tournee en een gezellig repetitieweekend. 

 

 

 

 

  • Daverend applaus en een geweldige sfeer.

 

 

 

 

  • Spelen met gerenomeerde artiesten.


 

 

 

 

  • Ontwikkeling in je spel naar een hoger niveau, door onder andere groepsrepetities, persoonlijke begeleiding en het samenspel in het orkest.

Het benodigde niveau om mee te kunnen spelen, kun je hier lezen.

Vooruitblik seizoen 2017/2018

Eerste repetitie: vrijdag 1 september

Ook komend jaar wordt er weer in de Remonstrantenkerk gerepeteerd. De eerste repetitie vindt plaats op het gebruikelijke tijdstip van 17.30 tot 20.00 uur.

Groepsrepetities en voorspelen: vrijdag 8 september

Om te zorgen dat iedereen zijn partijen goed beheerst, zijn er deze vrijdag groepsrepetities. Voor de strijkers is dat op een andere locatie (informatie volgt nog). De blazers en het slagwerk repeteren in de kerk.

Informatieavond vrijdag 15 september Vanaf 19.30 uur vindt in de Remonstrantenkerk een informatieavond plaats voor ouders en leden waarbij onder andere de nieuwe leden en ouders worden verwelkomd door het bestuur. Het laatste halfuur van de repetitie wordt bijgewoond en aansluitend worden alle bijzonderheden ten aanzien van het komende seizoen toegelicht.

Repetitie met Alain Clark: donderdag 28 september

In de kerk repeteren we deze donderdag met Alain Clark. Deze repetitie is heel belangrijk om een goede afstemming te vinden tussen artiest en orkest.

Provincieconcert vrijdag 29 september

Conform traditie is ook komend jaar het Provincieconcert het eerste concert van het seizoen. Deze keer valt het Provincieconcert bijzonder vroeg, dus we willen effectief met de repetities aan de gang vanaf 1 september! 8 September spelen alle strijkers hun partijen voor, zodat we eventueel nog gerichte adviezen kunnen geven. Zo maken we dit concert met elkaar tot een succes! Aan het concert nemen Alain Clark en zijn vader deel, evenals opnieuw pianist Ramon van Engelenhoven, solist bij het Voorjaarsconcert.

Repetitieweekend zaterdag 4 en zondag 5 november

Zoals in vorige jaren is de accommodatie bij de Paasheuvelgroep in de bossen bij Austerlitz weer geboekt voor het repetitieweekend.

Generale repetitie: zondag 3 december 10:30-13:30

Op een extra grote locatie repeteren we voor ons concert met de Haarlemse Balletschool en het Stedelijk Gymnasium.

Onder voorbehoud optreden in Patronaat: vrijdag 8 december

Sue the Night heeft ons gevraagd mee te spelen in de Patronaat. Als het lukt om het podium geschikt te krijgen, doen we dit aansluitend op de repetitie.

Najaarsconcert: zaterdag 9 december

Het programma voor het Najaarsconcert omvat een gezamenlijke productie met het Stedelijk Gymnasium en de Balletschool Haarlem, een uniek project! Basis voor de uitvoering zijn de uitkomsten van een gedichtenwedstrijd, waar muziek en dans aan toegevoegd worden. Het concert is op zaterdagavond en de zaal staat ook in de middag al tot onze beschikking, waardoor een middagprogramma tot de mogelijkheden behoort. Aan de invulling wordt nog gewerkt.

Nationaal Concours 2018- zaterdag 24 maart

Na uitstel dit jaar vindt dan volgend jaar het concours plaats en het KJO doet mee!  De voorrondes zijn op zaterdag 24 maart met – in geval van plaatsing – de finale op zaterdag 26 mei in de Doelen.

Voorjaarsconcert zaterdag 7 april 19:30 uur

Het Voorjaarsconcert staat komend seizoen weer gepland in de Philharmonie. Als soliste speelt Sasha Witteveen, de 13-jarige bassiste die in april de eerste prijs in het Prinses Christina concours heeft gewonnen!

Concertreis 2018

De concertreis staat weer gepland voor vrijdag 27 april t/m woensdag 2 mei. Er bestaan al concrete ideeën voor de bestemming, die weer tijdens het repetitieweekend in november bekend zal worden gemaakt!

Generale repetitie herdenkingsconcert: 3 mei 2018 In de kerk bereiden we met de artiest van 4 mei het herdenkingsconcert voor.

Herdenkingsconcert: 4 mei ’s Middags is de soundcheck en de podiumrepetitie, ’s avonds spelen we ons traditionele herdenkingsconcert in de Haarlemmerhout.

Audities: half juni Audities voor nieuwe leden zullen half juni plaatsvinden. Mocht je iemand kennen die graag mee wil spelen met het KJO, laat hem/haar dan op tijd contact opnemen met artistiekecommissie@kjo.nl.

Spaarne-concert: onder voorbehoud, zaterdag 30 juni of zaterdag 7 juli. (Bericht hierover volgt zsm) De organisatie van het Spaarne-concert was erg enthousiast over ons concert. De gesprekken over deelname van het KJO in de komende jaren staan alweer op de rol.

Laatste repetitie, aansluitend barbecue: 13 juli 2018 De laatste repetitie wordt traditioneel afgesloten met een barbecue.

Klik hier voor alle data: belangrijke data KJO 2017-2018.

Terugblik op seizoen 2016/2017:

Provincieconcert en najaarsconcert

Het seizoen startte zoals vanouds met een besloten concert voor de Provinciale Staten. Direct daarna een gezamenlijk optreden met het Jugendorchester Osnabrück in oktober in een overvolle Groenmarkt De samenwerking met Tania Kross in het Provincieconcert beviel zo goed dat zij ook bij het najaarsconcert in de Philharmonie met ons optrad. In de krant werd gesproken over ‘fraaie trombones, een warme strijkersklank, indrukwekkende hoorns, lekker scheurend koper en een strakke ritmesectie.’.  Geprezen werd ook dirigent Matthijs die het orkest opzweepte een uiterste inspanning te leveren en de muzikale lijnen van de secties goed op elkaar af wist te stemmen. Tijdens het najaarsconcert speelde ook Nathan Schaumann die het optreden met het KJO won bij het Prinses Christina Concours.

Het Nationaal Concours waarvoor het KJO stond ingeschreven is dit jaar niet doorgegaan en een jaar uitgesteld tot voorjaar 2018. Als alternatief evenement voor het KJO is op 10 maart een proefconcert gegeven in de Remonstrantenkerk, bij wijze van openbare repetitie en vooral bedoeld als mijlpaal om als orkest naar toe te werken. Het was een geslaagde en gezellige gelegenheid met een goede opkomst.

Het Voorjaarsconcert op 2 april was een bijzonder concert op een bijna voor iedereen onbekende plek, de Nieuwe Kerk, met een gezellige sfeer maar met een nagalm die het spelen soms lastig maakte. De kerk zat bijna volledig vol met zo’n 300 bezoekers. Dank aan alle leden en ouders voor de inspanning om kaarten te verkopen! De uitvoering van het pianoconcert van Rachmaninov was een geïnspireerde samenwerking met een uitstekend spelende Ramon van Engelenhoven.

De Concertreis van 27 april t/m 2 mei was dit jaar weer een geweldig geslaagde tour, met optredens in Osnabrück, Dresden en de hoofdbestemming Praag. De sfeer was uitstekend en in muzikaal opzicht heeft veel ontwikkeling plaatsgevonden; het KJO is veel verder ingespeeld geraakt. Het bestuur is bijzonder dankbaar dat Jan Jaap en Anja zijn ingesprongen om de organisatie op een vrij laat moment over te nemen. Hun inzet en tijd, en zeker ook die van het verdere begeleidingsteam, bestaande uit Andreas, Mathilde en Dorien, hebben deze succesvolle tour mogelijk gemaakt! Speciale dank ook voor onze dirigent Matthijs die onvermoeibaar bleek en het orkest tot een geheel wist te smeden op deze bijzondere locaties.

Het Herdenkingsconcert op 4 mei was ook dit jaar weer zeer geslaagd, zij het onder weersomstandigheden die optreden nog maar net mogelijk maakten. Matthijs Broers stelde een uitgebalanceerd programma samen waarbij klassiek en pop naadloos in elkaar overgingen. Er waren veel positieve reacties en lovende kritieken in de pers! Op het repertoire stonden o.a. stukken van Barber en West Side story met sopraan Charlotte Riedijk als soliste. De samenwerking met popartiest Yorick van Norden, is goed bevallen.

Een primeur voor het KJO was op te treden op het Spaarneconcert op 1 juli. Dit evenement vond voor de tweede keer plaats en zal een terugkerend gebeuren worden, met waarschijnlijk ook deelname van het KJO! Opnieuw trad Charlotte op als soliste en tevens soleerde zangeres Astrid Nijgh met een aantal klassieke popnummers, onder andere het door iedereen in het publiek meegezongen Malle Babbe. De reacties op het concert – zowel vanuit het publiek als achteraf vanuit de organisatie – waren bijzonder positief! Een bijzonder trotse dirigent liet via de groepsapp weten dat hij zeer tevreden was over dit concert.