Vrienden & Sponsors

Het Kennemer Jeugd Orkest wordt gesponsord en op andere wijzen gesteund door instellingen, fondsen, bedrijven en particulieren. Alleen met deze steun is het mogelijk het niveau van ons orkest verder te verhogen en activiteiten als concerten en jaarlijkse concertreis budgettair rond te krijgen.

Daarom danken wij in het bijzonder:

 • Gemeente Haarlem
 • Het Haarlemsche Muziekfonds
 • J.C. Ruigrok Stichting
 • HART (vh. Muziekcentrum Zuid Kennemerland), Haarlem
 • Bestuur van het Prinses Christina Concours
 • Bavo Stichting, Heemstede
 • Stichting Vier Gebroeders
 • Van Tongeren, vioolbouw
 • Andriessen De Klerk Stichting
 • Fonds Sluyterman Van Loo
 • Gemeentelijke Muziekschool Jaap Prinsen Bloemendaal
 • …alsmede de particulieren en Vrienden van het KJO, die door hun bijdragen het voortbestaan van het orkest en de muzikale ontwikkeling en culturele betrokkenheid van de Kennemer jeugd stimuleren.

Ook u kunt ons helpen!

Het Kennemer Jeugd Orkest kan niet bestaan zonder uw steun en is steeds op zoek naar nieuwe donateurs en sponsors.

 • Lees meer over hoe u voor slechts € 20,- per jaar vriend van het KJO kunt worden.
 • Ook een eenmalige donatie aan het Kennemer Jeugd Orkest wordt natuurlijk zeer gewaardeerd. Giften – klein en groot – kunnen overgemaakt worden naar rekening: NL14ABNA0594521068 t.n.v. Stichting Kennemer Jeugd Orkest, Haarlem.
 • Wilt u met uw bedrijf het KJO sponsoren, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van het KJO, Reinier ter Kuile, via het emailadres: voorzitter@kennemerjeugdorkest.nl.

KJO-orkestrepetitieweekend2014
Hartelijk dank voor uw steun!