Bestuur

Het bestuur 2024-2025 bestaat uit:

 • Voorzitter – Anneke Marsman
 • Secretaris – Willem van der Meulen
 • Penningmeester & Fondsenwerving – Arthur de Bos
 • Publiciteit – Website – Bibliotheek – Isja Conen
 • Voorzitter Artistieke Commissie – Freuke Diepenbrock
 • Coördinator Concertorganisatie & Ouderparticipatie – Anneke Marsman
 • Organisatie Orkestreis – Juliane Kürschner

Activiteiten & Commissies

Het grote aantal activiteiten brengt met zich mee dat ook buiten het bestuur om – maar wel in nauw overleg met het bestuur – steeds meer werkzaamheden worden gedaan door hulpouders en commissies. Het KJO prijst zich zeer gelukkig met deze fantastische ondersteuning.

 • Artistieke commissie – o.l.v. Freuke Diepenbrock
 • Kascommissie – o.l.v. Arthur de Bos
 • Orkestledencommissie (OLC) – zie voor meer info hieronder
 • Orkestreiscommissie – o.l.v. Juliane Kürschner
 • Sponsorcommissie – o.l.v. Arthur de Bos
 • Vrienden van het KJO – o.l.v. Willem van der Meulen

Meehelpen?

Het Kennemer Jeugd Orkest kan altijd gemotiveerde ouders en helpers gebruiken. Interesse? Neem dan contact op via: secretariskjo@gmail.com

Contact

Orkestledencommissie (OLC)

De Orkestledencommissie (OLC) van het KJO is de spreekbuis van de orkestleden naar bestuur en de dirigent en levert een belangrijke bijdrage aan het sociale klimaat binnen het KJO. Een prettig klimaat waarbinnen iedereen zich thuis voelt. Het OLC organiseert onder meer een aantal gezellige activiteiten buiten de repetities, zoals na de repetitie samen iets drinken.

Comité van Aanbeveling

De volgende personen bevelen het Kennemer Jeugd Orkest (KJO) van harte aan:

 • Dhr. Jos Wienen, burgemeester van Haarlem
 • Dhr. Alexander Rinnooy Kan, hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam
 • Dhr. Bernt Schneiders, oud-burgemeester van Haarlem
 • Dhr. Pieter Wispelwey, cellist
 • Dhr. Jochem van Eeghen, oud-directeur van het Prinses Christina Concours
 • Mw. Sanne Hunfeld, violist bij het Koninklijk Concertgebouworkest, voormalig concertmeester van het KJO
 • Dhr. Edwin van Balken, algemeen directeur Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem

Beleidsplan en jaarrekeningen

KJO Beleidsplan 2023-2024
KJO Balans 2022-2023
KJO Balans 2021-2022
KJO Winst en verliesrekening 2022-2023
KJO Winst en verliesrekening 2021-2022